EKOBAKTER

Živé kultury v přípravku Ekobakter pomáhají zpracovat a vrátit do přírody živiny obsažené v odpadních vodách. Potlačují šíření patogenních mikroorganismů a tím urychlují zpracování biologického odpadu i kompostování. Výrazně redukují zápach i emise škodlivin.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/EKOBAKTER_EG_faze1_nahledJPG-scaled.jpg

Díky přípravku LAIVEN Ekobakter docílíte efektivního biologického čištění odpadních vod, tedy odstranění organického znečištění pomocí působení prospěšných mikroorganizmů. Mikroorganismy fermentují (štěpí) škodlivé organické látky na jednodušší organické sloučeniny, jako jsou aminokyseliny, alkoholy, cukry a organické kyseliny, které nijak neohrožují životní prostředí.

Metabolity bakterií mléčného kvašení mohou také v závislosti na prostředí a výživě produkovat různé organické kyseliny  a další antimikrobiální látky, které likvidují nebo alespoň výrazně omezují patogenní mikroorganismy (plísně, kvasinky, koliformní bakterie, vegetativní bakterie, bakteriální spóry nebo dokonce i viry).

Probiotika LAIVEN Ekobakter také napomáhají rychlému nastartování aerobně fermentačního procesu a nárůstu teploty v zakládce kompostu. Veškeré živiny obsažené v původní kapalné složce nebo v kompostu zůstávají v substrátu zachovány s minimalizací ztrát, zejména dusíku.

Druhotným, ale velice podstatným účinkem přípravku Ekobakter, je zásadní snížení zápachu. Měření ve spolupráci s akreditovanou laboratoří ODOUR prokázaly, že zápach čerstvého kalu sníží naše přípravky během 24 hodin o více než 60 %. U kalu částečně vyzrálého dokonce o 98 %. V případě kejdy hospodářských zvířat byla naměřeno snížení zápachu o 87 % a redukce amoniaku o 96 %.

Přípravek LAIVEN Ekobakter doporučujeme pro urychlení startu fermentačního procesu a co největší redukci zápachu používat v kombinaci s polysacharidových činidlem PROBIO K2, které slouží jako výživa pro mikroorganismy.

Výsledek: Efektivní zpracování mnoha druhů biologického odpadu (a to i tekutého), jehož výsledkem je vznik kvalitního organického hnojiva a zásadní snížení zápachu. Zefektivnění biologického čištění odpadních vod, eliminace nepříjemných pachových látek I emise skleníkových plynů. Zrychlení procesu kompostování.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/02zdravifau.png

Posilují zdraví

Dobré a harmonické složení střevní mikroflóry a další účinky probiotik výrazně zlepšují zdraví, kondici i celkovou spokojenost zvířat.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/Asset-751.png

Zlepšují výživu

Probiotika rozkládají těžce stravitelné složky krmiva v tenkém střevě do formy využitelné zvířaty a pomáhají tělu zbavit se balastních látek.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/14patogenfau.png

Potlačují patogeny

Probiotika patogenům berou „krmení“ a produkují látky, které snižují střevní pH, a tím potlačují patogenní bakterie v tlustém střevě a chrání střevní sliznici před dalšími útoky.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/01imunita50b-1.png

Zlepšují imunitu

Zlepšují stav střev, která rozhodují o kvalitě imunitního systému a pomáhají aktivovat imunitní buňky a přesunout je do místa případného zánětu. Podporují tvorbu bílých krvinek.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/04antibiotika50.png

urychlují rekonvalescenci

Po podávání antibiotik je trávicí systém náchylný k útoku patogenů. Probiotika LAIVEN Fauna střeva „hodnými“ bakteriemi a tím urychlují rekonvalescenci zvířat.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/07konverzefau3.png

Zvyšují konverzi krmiva

Díky lepší využitelnosti živin zvířaty a jejich lepšímu zpracovávání v organismu je možné dosáhnout stejného efektu z menší krmné dávky.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/03traveni50p.png

Zlepšují trávení

Probiotika Fauna zlepšují stav střevní mikroflóry, prokrvení a pohyb střev i vstřebatelnost živin.Zvířata díky tomu méně trpí průjmy, zácpou a plynatostí.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/Asset-678.png

Zvyšují produktivitu chovu

Díky lepšímu zužitkování živin, pevnějšímu zdraví a větší psychické pohodě zvířat stoupají denní přírůstky váhy, snůška vajec, dojivost i výsledná kvalita živočišných produktů.

využijte sílu probiotik naplno

S čím naše probiotika

LAIVEN Ekobakter pomáhají

Díky přípravdu LAIVEN Ekobakter dokážete zpracovat

· Biologicky rozložitelné komunální odpady (travní hmoty z údržby parků, hřišť a travnatých ploch obecní zeleně atd.)

· Digestáty z bioplynových stanic

· Kaly z čistíren odpadních vod

· Vybrané kapalné odpady potravinářského průmyslu (cukrovary, lihovary, pivovary, škrobárny) a dalšího

· Jakýkoli další biologicky rozložitelný odpad

LAIVEN Ekobakter mohou k zásadnímu snížení zápachu využít:

· kompostárny

· ČOV (kalojemy, kalové nádrže)

· odpadní jímky

· kejda hospodářských zvířat, polní hnojiště

· tekuté organické odpady

· ekologické havárie obtěžující okolí zápachem

Přírodní mikroorganismy

Mikrobiální přípravek (probiotika) LAIVEN Ekobakter je vyvážený a kmenově pestrý komplex živých mikroorganismů v živném roztoku. Neobsahuje žádnou chemii nebo modifikované organismy. Jedná se o 100% přírodní produkt schválený pro ekologické zemědělství společností biokont.

Bakteriální kmeny

 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus paracasei subsp. tolerans
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus plantarum
 • Lactobacillus hilgardii
 • Lactobacillus parabuchneri
 • Enterococcus durans
 • Rhodopseudomonas palustris

Snadné užívání

Biologické zpracování kalů z ČOV

IH – Ekobakter: 150 ml/t substrátu

PROBIO-K2: 0,4 kg/m3 kapaliny

Redukce zápachu

Ekobakter: 100 ml na 1 m3 tekutého odpadu nebo 1 t tuhého odpadu

PROBIO-K2: 0,4 kg na 1 m3 tekutého odpadu nebo 1 t tuhého odpadu

Mám zájem

Máte zájem o naše produkty?

Rádi byste získali více informací nebo nezávaznou konzultaci?

Napište nám, ozveme se nejpozději do druhého pracovního dne.


  Probiotika LAIVEN Fauna v praxi

  Spokojení zákazníci
  skvělé výsledky testů

  Nedáváme všeobecné rady, ale přinášíme konkrétní a komplexní řešení. Podívejte se, jak zákazníkům naše probiotika pomohla nebo jak dopadly testy našich přípravků.

  Potlačení průjmů u telat

  „Časté průjmy a s nimi spojené problémy s příjmem potravy a dehydratace se projevovaly na zdravotním stavu telat i vyšším úhynu. Aplikací přípravku LAIVEN Fauna jsem docílil snížení úhynu a znatelného zlepšení celkového zdravotního stavu a spokojenosti telat.“
  Pavel Václav Chrtek
  Agrochov Stará Paka

  Snížení nemocnosti selat

  „Nejvhodnější kategorií zvířat pro aplikaci probiotik jsou selata, jelikož jsou nejrizikovější skupinou. Výsledky z jatek prokázaly u experimentální skupiny výrazný pokles počtu chorob způsobených bakteriálními infekcemi. Snížil se také stájový zápach a výskyt hmyzu.“

  Milan Komárek

  VYKO Velké Koloděje

  Lepší kondice koní

  „Probiotika LAIVEN Fauna příznivě ovlivňují trávení a kondiční stav koní. U hříbat za celé období neproběhlo žádné kolikové onemocnění, což v minulých letech nebylo pravidlem. U plemenného hřebce podávání probiotik příznivě ovlivnilo mikroflóru zažívacího traktu a udržovalo hřebce v dobrém kondičním stavu.“

  Ing. Jiří Ptáček

  Zemský hřebčinec Písek

  Menší úhyn telat

  „Měl jsem přetrvávající potíže s průjmy u telat. V trusu měla nestrávené zbytky potravy, byla často nemocná a zaznamenal jsem i vyšší úhyn. Po pravidelném podávání probiotik LAIVEN Fauna se tento problém víceméně eliminoval, telata jsou zdravější a procento úhynů se stabilizovalo.“

  Jaroslav Vojtuš

  Agroklas Staré Sedliště

  bezdinek
  czu
  hrebcinec
  kromeriz
  loga_600px
  mendel
  ukzuz
  ustrasice
  vsholobrada
  vurv
  vuvel
  vuzt
  vuzv
  zd
  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/FAUNA_EG-odevzdat_spojene_vrstvy-scaled.jpg
  Probiotika pro koně

  Fauna Equi

  Probiotika (laktobacily) Fauna Equi představují efektivní a zároveň přírodní cestu k výraznému zlepšení celkové kondice, trávení, vitality a spokojenosti koní.

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/FAUNA_SILAGE_faze1-scaled.jpg
  Probiotika pro silážování

  Fauna Silage

  Inokulant Fauna Silage zrychluje fermentační proces a snižuje Ph silážované hmoty. Zamezuje ztrátám, výskytu plísní a kvasinek. Zvyšuje energetickou hodnotu siláže, produktivitu chovu i spokojenost zvířat.

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/EKOBAKTER_EG_faze1_nahledJPG-scaled.jpg
  Probiotika pro bioodpady

  Ekobakter

  Ekobakter pomáhá efektivně a ekologicky zpracovat tuhé i kapalné bio odpady na kvalitní hnojivo, potlačit zápach a snížit emisi řady škodlivých látek. Doporučujeme v kombinaci s naším polysacharidovým činidlem K2.

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/probio-k2_v2.jpg
  Polysacharidové činidlo pro odpady

  PROBIO K2

  PROBIO-K2 váže kapalné složky bio odpadu na pevný substrát, vytváří živinový startér mikrobiálních procesů a výrazně redukuje nepříjemný zápach.

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/FAUNA_faze1-scaled.jpg
  Probiotika pro chovná zvířata

  Fauna

  Probiotika pro zvířata Fauna představují efektivní a zároveň ekologickou cestu ke zvýšení produktivity živočišné výroby i celkového zdraví, vitality a spokojenosti chovných zvířat.

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/FLORA_faze1-scaled.jpg
  Probiotika pro rostliny a půdu

  Flora

  Flora pomůže zlepšit stav půdy a zvýšit úrodu. Podpoří růst, plodnost i vitalitu rostlin, stimuluje vývoj kořenů a zlepšuje výživu rostlin. Zvyšuje odolnost proti suchu, mrazu a patogenům.

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/05/FAUNA_VITIS_nahled-scaled.jpg
  Probiotika pro vinnou révu

  Flora Vitis

  Mikrobiální přípravek Flora Vitis zvyšuje výnos vinice, hmotnost i cukernatost hroznů, zlepšuje celkové zdraví keřů a odolnost vinice proti abiotickému stresu i škůdcům.

  Jsme
  partnery

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/hrebcinec.png
  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/biocont.png
  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/laiven_logo_komplet-38.png
  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/laiven_logo_komplet-38.png

  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Newsletter

  Slevové kupóny i bonusové materiály jako první a zdarma? To chci!