využijte sílu probiotik pro váš úspěch

živá technologie
pro zemědělství

Probiotika LAIVEN zlepšují zdraví zvířat, rostlin i půdy a pomohou vám lepšímu výnosu i kvalitě produkce. Urychlují fermentační proces při silážování i kompostování a omezují zápach i emise škodlivin při zpracování biologického odpadu.
Podpořte růst a imunitu rostlin

vitální rostliny
velká úroda

Probiotika LAIVEN zvýší úrodnost půdy a pomohou rostlinám vstřebat živiny. Podpoří rostliny v růstu, zvýší jejich plodnost a odolnost proti patogenům, suchu i mrazu. Díky tomu stoupne i váš výnos.
Zvyšte produktivitu Živočišné výroby

Zdravá zvířata
úspěšný chov

Probiotika LAIVEN obnoví přirozenou střevní mikroflóru chovných zvířat, zlepší jejich celkové zdraví i kvalitu živočišných produktů. Zvýší konverzi krmiva, spokojenost zvířat i produktivitu živočišné výroby.
Urychlete výrobu výživné siláže

rychlá fermentace
výživná siláž

Inokulant LAIVEN zrychluje nastartování fermentačního procesu, výrazně snižuje pH silážované hmoty a omezuje ztráty sušiny. Brání výskytu kvasinek a plísní a zvyšuje nutriční hodnotu siláže i produktivitu a spokojenost zvířat.
Urychlete rozklad biologického odpadu

Redukce zápachu
snadné kompostování

Živá technologie LAIVEN pomáhá zpracovat a vrátit do přírody živiny obsažené v odpadních vodách. Potlačí šíření patogenních mikroorganismů a tím urychlí zpracování biologického odpadu i kompostování. Výrazně redukuje zápach i emise škodlivin.

Používání probiotik v zemědělství je světovým trendem a nyní mohou pomoci i vám.
Díky prospěšným bakteriím LAIVEN společně dokážeme velké věci. Co vše umí?

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-663.png

Zvyšují výnos a efektivitu

Probiotika uzdravují půdu, podporují imunitu i výživu rostlin, takže se zvyšuje úroda i výnos plodin. Díky kvalitnější výživě, zdraví i spokojenosti zvířat vzrůstá konverze krmiva, denní přírůstky váhy, snůška vajec nebo dojivost.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/6-kvalita.png

Zlepšují kvalitu produkce

Zvyšují kvalitu vašich živočišných (množství svaloviny v mase nebo tučnost mléka) i rostlinných (cukernatost, škrobnatost nebo olejnatost) produktů, zvětšují energetickou, nutriční i chuťovou hodnotu výsledného krmiva při silážování.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/08greenhouse50.png

Snižují škodlivé emise

Snížit negativní dopady vaší zemědělské činnosti na přírodu. Omezit nadužívání chemických přípravků i emise skleníkových plynů a zápach spojený s živočišnou i rostlinnou výrobou a zpracováním bioodpadů.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/2-vitalita.png

Zlepšují celkové zdraví

Zlepšují zdraví, imunitu a celkovou kondici půdy, rostlin, zvířat i lidí pracujících na poli nebo ve stáji. Větší spokojenost má pak přímý vliv na lepší výnos a větší efektivitu vaší produkce.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-539.png

Spojují ekologii a zemědělství

Díky probiotikům lze najít ekologickou cestu pro konvenční zemědělství a vyhovět současné legislativě. Propojit tradiční zemědělskou výrobu s ekologickými postupy, tak aby vznikl efektivní, funkční a udržitelný celek.

zvyšte produktivitu vaší výroby

Jak probiotika
usnadní život
každému zemědělci

Užitečné mikroorganismy pomáhají ekologickou cestou potlačit patogeny a vychýlit tak biodynamický systém ve prospěch přátelských bakterií (probiotik). Díky použití probiotik jsou potom zvířata, rostliny i půda zdravé, plodné a silné. Probiotika také potlačují zápach, urychlují a zefektivňují fermentační proces při silážování i kompostování.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-58_v2.png
jsme tady pro vás

Živá technologie
pomůže i vám

Naše technologie mají za cíl pomoci vám k růstu výnosu i kvality vaší zemědělské produkce a zároveň zmenšit negativních dopady zemědělství na životní prostředí. Podívejte se, co díky našim neviditelným pomocníkům, probiotickým bakteriím LAIVEN, společně dokážeme.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/oblasti-pusobeni8.png
probiotika pro růst a vitalitu rostlin

Vypěstujte velkou
a zdravou úrodu

Probiotika obnoví v půdě harmonii a podpoří zdraví a plodnost rostlin. Zlepší kvalitu půdy, urychlí rozklad posklizňových zbytků a stimulují tvorbu kořenů. Upraví živiny do vstřebatelné formy a zvýší odolnost rostlin proti patogenům, suchu i mrazu. Omezí škodlivé emise a nutnost nadužívání chemie.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/oblasti-pusobeni2.png
probiotika pro zdravé a úrodné vinice

Mějte větší hrozny
a zdravou vinici

Užitečné mikroorganismy zvyšují úrodnost vinice i kvalitu hroznů (vyšší cukernatost, množství volných aminokyselin i asimilovatelného dusíku). Vinice je odolnější proti stresu a škůdcům, klesá nemocnost keřů. Zvětšuje se listová plocha a zlepšuje se imunita keřů a příjem i využití živin.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/oblasti-pusobeni.png
Probiotika pro úspěšný chov

Zvyšte produktivitu
a imunitu zvířat

Probiotika harmonizují střevní mikroflóru, čímž zlepšují celkovou imunitu i pohodu zvířat. Omezují tvorbu metanu ve střevech, potlačují patogeny a pomáhají přeměně živin z krmiva do stravitelné formy. Zvyšují konverzi krmiva, denní přírůstky, snůšku vajec nebo dojivost i kvalitu produktů.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/oblasti-pusobeni7.png
Probiotika pro výkon a vitalitu koní

Chovejte silné
a zdravé koně

Vyvážený komplex laktobacilů harmonizuje střevní mikroflóru koní a napomáhá přeměně živin z krmiva do stravitelné formy. Koně jsou po podávání našich probiotik zdravější, výkonnější, mají lepší trávení, méně trpí zažívacími problémy, lépe odolávají stresu a jsou celkově spokojenější.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/oblasti-pusobeni5.png
Probiotika pro rychlou fermentaci

Vyrobte kvalitní
a výživnou siláž

Silážní inokulant LAIVEN Fauna Silage s minimální spotřebou cukrů rychle snižuje pH silážované hmoty, omezuje ztráty sušiny a stabilizuje siláž. Tlumí výskyt kvasinek a plísní a zvyšuje energetickou, nutriční i chuťovou hodnotu siláže i produktivitu a spokojenost zvířat. Omezuje zápach.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/oblasti-pusobeni9.png
probiotika pro potlačení zápachu

Potlačte zápach
omezte emise

Probiotika díky potlačení patogenů likvidují zápach z odpadů i veškeré zemědělské produkce. Měření laboratoře ODOUR prokázaly, že zápach čerstvého kalu sníží během 24 hodin o více než 60 %. U kalu částečně vyzrálého dokonce o 98 %. V případě kejdy se zápach snížil o 87 % a emise amoniaku o 96 %.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/oblasti-pusobeni3.png
Probiotika pro efektivní kompostování

Vyrobte zdravý
a kvalitní kompost

Probiotika napomáhají rychlému nastartování aerobně fermentačního procesu, likvidaci patogenů a nárůstu teploty v zakládce kompostu. Veškeré živiny obsažené v původní kapalné složce nebo v kompostu zůstávají v substrátu zachovány s minimalizací ztrát, zejména dusíku.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/oblasti-pusobeni4.png
Probiotika pro čištění odpadních vod

Proměňte odpadní
vody ve zdroje

Díky probiotikům docílíte efektivního biologického čištění odpadních vod, tedy odstranění organického znečištění pomocí působení prospěšných mikroorganizmů. Probiotika přispívají k fermentaci škodlivých organických látek na neškodné jednodušší sloučeniny a potlačují patogeny.

víc než skvělé produktyproč spolupracovat
právě s námi?

Víme, že skvělý produkt nestačí. Naše probiotika jen neprodáváme, ale snažíme se s jejich pomocí nabídnout efektivnější postupy, zvýšit váš výnos, vyřešit problémy a nabídnout vám komplexní a dlouhodobá východiska. Neměníme věci ze dne na den, pomalu a citlivě společně s vámi proměníme váš zemědělský podnik v efektivní, funkční a udržitelný ekosystém.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/G-uprimnost.png

budujeme vztahy

Obchodní vztahy nestavíme na jednorázovém prodeji, ale na dlouhodobé spolupráci a pomoci. Jednáme na rovinu a neslibujeme modré z nebe.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-705.png

Omezujeme ztráty

Naučíme vás pracovat s rostlinami a živým materiálem tak, aby se jejich nevyužité složky vrátily do přírodního cyklu a proměnily se zpět v živiny.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/D-spojeni-farmareni-a-prirody.png

poskytujeme poradenství

Nedáváme obecné rady, ale přinášíme konkrétní řešení vašich problémů. Rádi se podělíme o naše zkušenosti a poskytneme vám poradenství.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-532.png

dbáme o ekologii

Všechny naše výrobky jsou přírodní a mají certifikát „Schváleno pro ekologické zemědělství“ od společnosti Biokont.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/5-lepsi-uzitkovost.png

Jsme partneři ZSČR

Jako partner Zemědělského svazu máme přístup k nejnovějším informacím v oblasti zemědělství i legislativy.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-605.png

Uvažujeme celostně

Z každého zemědělského podniku se snažíme vytvořit funkční ekosystém, kde bude cirkulovat materiál a omezí se ztráty zdrojů i živin.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/proc-my-2.png
Probiotika LAIVEN v praxi

Spokojení zákazníci
skvělé výsledky testů

Nedáváme všeobecné rady, ale přinášíme konkrétní a komplexní řešení. Podívejte se, jak zákazníkům naše probiotika pomohla a jaké výsledky má testování našich přípravků.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/telatactverec-640x640.jpg

Potlačení průjmů u telat

„Časté průjmy a s nimi spojené problémy s příjmem potravy a dehydratace se projevovaly na zdravotním stavu telat i vyšším úhynu. Aplikací přípravku LAIVEN Fauna jsem docílil snížení úhynu a znatelného zlepšení celkového zdravotního stavu a spokojenosti telat.“

Pavel Václav Chrtek
Agrochov Stará Paka
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/kukurice.jpg

Zvýšení výnosu kukuřice

V rámci testu vedeného Zemědělským výzkumným ústavem v Kroměříži došlo díky aplikaci našeho probiotického přípravku LAIVEN Flora k zvýšení výnosů zrna kukuřice o 34 %. Průměrný výnos pokusných variant se zvýšil (při přepočtu na 14% vlhkost) o 2,61 t/ha oproti průměru kontrolních variant.
Na podrobné výsledky pokusu se můžete podívat tady.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/11/laiven-ref-pohanka-1-640x640.jpg

Pohanka

Přípravek LAIVEN Flora jsme použili na pohanku. Oseli jsme periferní, svažitý, kamenitý a méně úrodný hon v celkové výměře 9 ha. Jako předplodinu jsme využili oves. Kromě probiotik LAIVEN Flora byla aplikována močovina (1 q/ha). Rostliny velmi dobře zakořenily a rozvinul se u nich mohutný kořenový systém, celkový porost byl vyrovnaný, mohutný a zdravý. Úroda byla nad očekávání dobrá s hrubým výnosem 1,94t/ha. S probiotiky Flora jsme velmi spokojeni. I vzhledem k jeho ekologické povaze je doporučujeme všem a zůstáváme značce LAIVEN věrni i nadále.

Ing. Michaela Dvořáková

Panagro, s.r.o. – Vítějeves

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/vino.jpg

Větší hmotnost hroznů

Ošetření přípravkem LAIVEN Flora Vitis výrazně zvyšuje výnos hroznů. V testu Mendelovy univerzity na vinici Vinařství Pavlov byla průměrná hmotnost hroznů vyšší o 42 % a hmotnost bobulí o 22 %. Přípravek mel také pozitivní vliv na zdravotní stav keřů, vitalitu vinice a listovou plochu. Listová plocha keřů byla zelená a vitální až do konce vegetace a přečkala i první mrazíky. Více zde.

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph. D.

Mendelova univerzita v Brně

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/prasatkarefence-640x640.jpg

Snížení nemocnosti selat

„Nejvhodnější kategorií zvířat pro aplikaci probiotik jsou selata, jelikož jsou nejrizikovější skupinou. Výsledky z jatek prokázaly u experimentální skupiny výrazný pokles počtu chorob způsobených bakteriálními infekcemi. Snížil se také stájový zápach a výskyt hmyzu.“

Milan Komárek

VYKO Velké Koloděje

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/hrebcinec-reference.jpg

Lepší kondice koní

„Probiotika LAIVEN Fauna příznivě ovlivňují trávení a kondiční stav koní. U hříbat za celé období neproběhlo žádné kolikové onemocnění, což v minulých letech nebylo pravidlem. U plemenného hřebce podávání probiotik příznivě ovlivnilo mikroflóru zažívacího traktu a udržovalo hřebce v dobrém kondičním stavu.“

Ing. Václav Luka ml.

LUKA racing

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/silage-640x639.jpg

Kvalitnější siláž

„Faunu Silage jsem použil k silážování mladého tritikále a kukuřičné siláže. U obou byl výsledek a průběh fermentace vynikající a velmi rychlý. Krmivo se v obou případech vyznačovalo nízkým pH pod 4 a obecně dobrými nutričními parametry, dobytku to chutnalo. Doporučuji všem, kdo chtějí kvalitní krmivo za krátký čas.“

Pavel Václav Chrtek
Agrochov Stará Paka
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/telatko-reference-scaled-1-640x640.jpg

Menší úhyn telat

„Měl jsem přetrvávající potíže s průjmy u telat. V trusu měla nestrávené zbytky potravy, byla často nemocná a zaznamenal jsem i vyšší úhyn. Po pravidelném podávání probiotik LAIVEN Fauna se tento problém víceméně eliminoval, telata jsou zdravější a procento úhynů se stabilizovalo.“

Jaroslav Vojtuš

Agroklas Staré Sedliště

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/kvetiny.jpg

Více květů

“Přípravek LAIVEN Flora používám na begonie, surfinie, brachycome a muškáty. Na rostlinách byl již po několika týdnech po první aplikaci vidět rozdíl v pevnosti stonků i listů a hustotě rozvětvování. Dříve nakvétaly a tvořily více květů.”

Martin Kratěna

Obchod Pro Radost, Nové Město nad Metují

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/zd-brezina-nad-jizerou_v2.jpg

Silnější kořeny

„Probiotika Flora jsme aplikovali na sóju setou pro podporu růstu a zvýšení výnosu. Přesto, že nepanovaly úplně příznivé podmínky, rostliny si vytvořily kvalitní kořenový systém. To zajistilo i pěkný výnos 2,7 t/ha. Kořeny byly krásně rozvětvené a bohaté na kořenové vlásnění. S tím je spojeno vyšší množství dusíkatých bakterii a celkové zúrodnění pole. Přípravek mohu doručit nejen na sóju.“

Václav Svoboda

ZD Březina nad Jizerou

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/okurky.jpg

Větší úroda

„Na zeleninu (brambory, cibule, dýně, okurky a lilek) jsem na doporučení použil přípravek LAIVEN Flora. Rozdíl jsem pozoroval už po několika týdnech. Rostliny lépe prospívaly a celkově byly zdravější. Úroda byla nad očekávání dobrá. S přípravkem jsem spokojen a vzhledem k jeho ekologické povaze ho doporučuji všem, kteří chtějí kvalitní úrodu zeleniny bez chemických látek.“

Rudolf Starý

Strudo Libořice

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/EUROFARMS-AGRO-B_v2.jpg

Vynikající fermentace

“Faunu silage jsem vyzkoušet na jetelotravní směsi, abych se přesvědčil, zda lze zlepšit kvalitu siláže i u hůře silážovatelných materiálů. Byl jsem mile překvapen nízkým procentem proteolýzy i nízkou kyselostí výsledné siláže. Výsledné parametry a kvalitu hodnotím jako velmi dobré. Fauna silage od LAIVEN se osvědčila. Mohu doporučit pro kvalitní siláž s nízkou kyselostí.”

Ing. Rudolf Tábor

EUROFARMS AGRO-B s.r.o.

Nabízíme odborné poradenství

Získejte nezávaznou konzultaci

Své přípravky neustále testujeme a vylepšujeme, úzce spolupracujeme s mnoha univerzitami a výzkumnými ústavy. Jsme v neustálém kontaktu s našimi zákazníky a vždy hledáme dlouhodobá a konkrétní řešení. Rádi vám poskytneme nezávaznou konzultaci a poradenství.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/headline_o-nas2_v2.jpg
naší vizí je efektivita a udržitelnost

Pro budoucnost
nás všech

Naším hlavním cílem je pomoci vám k růstu výnosu i kvality zemědělské produkce a zároveň zmírnit negativní dopady zemědělství na životní prostředí. Budoucí podobu světa totiž vytváříme právě teď. Věříme, díky probiotikům společně dokážeme změnit hodně. Více o nás.

Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen půjčujeme od našich dětí.

Antoine de Saint-Exupéry

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/FAUNA_EG-odevzdat_spojene_vrstvy-scaled.jpg
Probiotika pro koně

Fauna Equi

Probiotika (laktobacily) Fauna Equi představují efektivní a zároveň přírodní cestu k výraznému zlepšení celkové kondice, trávení, vitality a spokojenosti koní.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/FAUNA_SILAGE_faze1-scaled.jpg
Probiotika pro silážování

Fauna Silage

Inokulant Fauna Silage zrychluje fermentační proces a snižuje Ph silážované hmoty. Zamezuje ztrátám, výskytu plísní a kvasinek. Zvyšuje energetickou hodnotu siláže, produktivitu chovu i spokojenost zvířat.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/EKOBAKTER_EG_faze1_nahledJPG-scaled.jpg
Probiotika pro bioodpady

Ekobakter

Ekobakter pomáhá efektivně a ekologicky zpracovat tuhé i kapalné bio odpady na kvalitní hnojivo, potlačit zápach a snížit emisi řady škodlivých látek. Doporučujeme v kombinaci s naším polysacharidovým činidlem K2.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/probio-k2_v2.jpg
Polysacharidové činidlo pro odpady

PROBIO K2

PROBIO-K2 váže kapalné složky bio odpadu na pevný substrát, vytváří živinový startér mikrobiálních procesů a výrazně redukuje nepříjemný zápach.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/FAUNA_faze1-scaled.jpg
Probiotika pro chovná zvířata

Fauna

Probiotika pro zvířata Fauna představují efektivní a zároveň ekologickou cestu ke zvýšení produktivity živočišné výroby i celkového zdraví, vitality a spokojenosti chovných zvířat.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/FLORA_faze1-scaled.jpg
Probiotika pro rostliny a půdu

Flora

Flora pomůže zlepšit stav půdy a zvýšit úrodu. Podpoří růst, plodnost i vitalitu rostlin, stimuluje vývoj kořenů a zlepšuje výživu rostlin. Zvyšuje odolnost proti suchu, mrazu a patogenům.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/05/FAUNA_VITIS_nahled-scaled.jpg
Probiotika pro vinnou révu

Flora Vitis

Mikrobiální přípravek Flora Vitis zvyšuje výnos vinice, hmotnost i cukernatost hroznů, zlepšuje celkové zdraví keřů a odolnost vinice proti abiotickému stresu i škůdcům.

Chcete více informací nebo nezávaznou konzultaci?Napište nám
nebo zavolejte

Rádi vám poskytneme více informací o našich produktech nebo nezávaznou konzultaci. Pokoušíme se propojit tradiční zemědělskou výrobu s ekologickými postupy, tak aby vznikl efektivní, funkční a udržitelný celek. Poskytneme vám poradenství v oblasti nakládání s vedlejšími produkty výroby a organickými odpady, v otázkách technologie silážování i v oboru péče o půdu.

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/kontaktujte-nas-22.png

  Jsme
  partnery

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/biocont.png
  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/laiven_logo_komplet-38.png
  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/laiven_logo_komplet-38.png

  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Newsletter

  Slevové kupóny i bonusové materiály jako první a zdarma? To chci!