myslíme na budoucnost nás všech

naší vizí je efektivní
a udržitelné zemědělství

Produktivita zemědělské výroby96%
Péče o životní prostředí98%
Spokojení zákazníci94%

Za značkou LAIVEN stojí česká společnost MANETECH, která se už 17 let zabývá vývojem technologií založených na ekologických principech, určených především pro zemědělský sektor.

Všechny naše produkty jsou čistě přírodní, neobsahují karcinogenní ani geneticky modifikované složky. Na trh jsme vstoupili s organickým hnojivem ManEco, jehož výrobní postup je chráněn patentem ve většině zemí světa.

V posledních letech jsme se rozhodli výrazně rozšířit portfolio výrobků využívajících obrovské schopnosti probiotik. Profesionálním zemědělcům, chovatelům a farmářům naše probiotické přípravky dodáváme pod značkou LAIVEN Invisible Helpers. Více o společnosti Manetech zde.

LAIVEN nabízí účinná a ekologická řešení palčivých problémů v rostlinné i živočišné výrobě, v oblasti zpracování kalů i v produkci objemných krmiv.

Přípravky LAIVEN totiž výrazně přispívají ke zlepšení zdraví zvířat, rostlin i půdy a k nárůstu výnosu i kvality produkce. Urychlují a ozdravují fermentační proces při silážování, omezují zápach i emise škodlivin při zpracování biologického odpadu a usnadňují jeho následné využití jako organického hnojiva.

Tím vším významně přispívají ke zlepšení životního prostředí. Všechny naše produkty se mohou pochlubit prestižním certifikátem „Schváleno pro ekologické zemědělství“ od společnosti Biokont.

Jako partneři Zemědělského svazu České republiky máme také vždy přístup k nejčerstvějším informacím z oblasti legislativy, dotací, cenových analýz a statistik a jsme schopni reagovat na aktuální potřeby zemědělců.

Pořádáme odborné semináře a přednášky, poskytujeme poradenský servis. Naše společnost všechny své přípravky neustále testuje a vylepšuje, úzce spolupracujeme s mnoha univerzitami a výzkumnými ústavy, například s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně. Jsme v neustálém kontaktu s našimi zákazníky a vždy hledáme dlouhodobá a konkrétní řešení.

Nově nám také dělá radost naše maloobchodní značka weiki, která se stará o zdraví rostlin, bohatou úrodu a rychlé zrání kompostu u drobných pěstitelů a zahrádkářů. Více o weiki zde.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/header_o-nas_foto_v02.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
jsme tady pro vás

Živá technologie
pomůže i vám

Naším posláním je pomoci vám k růstu výnosu i kvality zemědělské produkce spolu s potlačením negativních dopadů na životní prostředí. Díky našim neviditelným pomocníkům, probiotickým bakteriím LAIVEN, společně dokážeme velké věci.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Návrhová-plocha-1.png
probiotika pro rostlinou výrobu

Vypěstujte velkou
a zdravou úrodu

Zvýšíme vaši úrodu, výnos i kvalitu plodin, zlepšíme kondici půdy i zdraví, růst a odolnost rostlin. Současně mezíme nutnost nadužívání chemických přípravků i emise skleníkových plynů.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Návrhová-plocha-2.png
probitika pro živočišnou výrobu

Mějte produktivní
a spokojený chov

Zlepšíme produktivitu vaší živočišné výroby i kvalitu živočišných produktů a snížíme při tom emise skleníkových plynů, zlepšíme zdravotní stav i celkovou spokojenost zvířat.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Návrhová-plocha-3.png
Mikrobiální silážní inokulant

Vyrobte kvalitní
a výživnou siláž

Šetrným způsobem utlumíme ztráty i zápach při silážování a zvýšíme energetickou, nutriční i chuťovou hodnotu krmiva, což se projeví nárůstem produkce mléka i masa a větší spokojeností zvířat.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Návrhová-plocha-4.png
Probiotika pro zpracování bioodpadů

Proměňte odpady
ve zdroje

Zefektivníme ekologické zpracování tuhých i kapalných bioodpadů a postaráme se, abyste je mohli dále využít v rostlinné výrobě. Současně omezíme zápach i emise skleníkových plynů.
bezdinek
czu
hrebcinec
kromeriz
loga_600px
mendel
ukzuz
ustrasice
vsholobrada
vurv
vuvel
vuzt
vuzv
zd

víc než skvělé produktyproč spolupracovat
právě s námi?

Víme, že skvělý produkt nestačí. Naše probiotika jen neprodáváme, ale snažíme se s jejich pomocí nabídnout efektivnější postupy, zvýšit váš výnos, vyřešit problémy a nabídnout vám komplexní a dlouhodobá východiska. Neměníme věci ze dne na den, pomalu a citlivě společně s vámi proměníme váš zemědělský podnik v efektivní, funkční a udržitelný ekosystém.
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/G-uprimnost.png

budujeme vztahy

Obchodní vztahy nestavíme na jednorázovém prodeji, ale na dlouhodobé spolupráci a pomoci. Jednáme na rovinu a neslibujeme modré z nebe.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-705.png

Omezujeme ztráty

Naučíme vás pracovat s rostlinami a živým materiálem tak, aby se jejich nevyužité složky vrátily do přírodního cyklu a proměnily se zpět v živiny.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/D-spojeni-farmareni-a-prirody.png

poskytujeme poradenství

Nedáváme obecné rady, ale přinášíme konkrétní řešení vašich problémů. Rádi se podělíme o naše zkušenosti a poskytneme vám poradenství.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-532.png

dbáme o ekologii

Všechny naše výrobky jsou přírodní a mají certifikát „Schváleno pro ekologické zemědělství“ od společnosti Biokont.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/5-lepsi-uzitkovost.png

Jsme partneři ZSČR

Jako partner Zemědělského svazu máme přístup k nejnovějším informacím v oblasti zemědělství i legislativy.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/Asset-605.png

Uvažujeme celostně

Z každého zemědělského podniku se snažíme vytvořit funkční ekosystém, kde bude cirkulovat materiál a omezí se ztráty zdrojů i živin.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/proc-my-2.png
Probiotika LAIVEN v praxi

Spokojení zákazníci
skvělé výsledky testů

Nedáváme všeobecné rady, ale přinášíme konkrétní a komplexní řešení. Podívejte se, jak zákazníkům naše probiotika pomohla a jaké výsledky má testování našich přípravků.

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/telatactverec-640x640.jpg

Potlačení průjmů u telat

„Časté průjmy a s nimi spojené problémy s příjmem potravy a dehydratace se projevovaly na zdravotním stavu telat i vyšším úhynu. Aplikací přípravku LAIVEN Fauna jsem docílil snížení úhynu a znatelného zlepšení celkového zdravotního stavu a spokojenosti telat.“

Pavel Václav Chrtek
Agrochov Stará Paka
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/kukurice.jpg

Zvýšení výnosu kukuřice

V rámci testu vedeného Zemědělským výzkumným ústavem v Kroměříži došlo díky aplikaci našeho probiotického přípravku LAIVEN Flora k zvýšení výnosů zrna kukuřice o 34 %. Průměrný výnos pokusných variant se zvýšil (při přepočtu na 14% vlhkost) o 2,61 t/ha oproti průměru kontrolních variant.
Na podrobné výsledky pokusu se můžete podívat tady.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/prasatkarefence-640x640.jpg

Snížení nemocnosti selat

„Nejvhodnější kategorií zvířat pro aplikaci probiotik jsou selata, jelikož jsou nejrizikovější skupinou. Výsledky z jatek prokázaly u experimentální skupiny výrazný pokles počtu chorob způsobených bakteriálními infekcemi. Snížil se také stájový zápach a výskyt hmyzu.“

Milan Komárek

VYKO Velké Koloděje

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/vino.jpg

Větší hmotnost hroznů

Ošetření přípravkem LAIVEN Flora Vitis výrazně zvyšuje výnos hroznů. V testu Mendelovy univerzity na vinici Vinařství Pavlov byla průměrná hmotnost hroznů vyšší o 42 % a hmotnost bobulí o 22 %. Přípravek mel také pozitivní vliv na zdravotní stav keřů, vitalitu vinice a listovou plochu. Listová plocha keřů byla zelená a vitální až do konce vegetace a přečkala i první mrazíky. Více zde.

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph. D.

Mendelova univerzita v Brně

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/hrebcinec-reference.jpg

Lepší kondice koní

„Probiotika LAIVEN Fauna příznivě ovlivňují trávení a kondiční stav koní. U hříbat za celé období neproběhlo žádné kolikové onemocnění, což v minulých letech nebylo pravidlem. U plemenného hřebce podávání probiotik příznivě ovlivnilo mikroflóru zažívacího traktu a udržovalo hřebce v dobrém kondičním stavu.“

Ing. Jiří Ptáček

Zemský hřebčinec Písek

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/silage-640x639.jpg

Kvalitnější siláž

„Faunu Silage jsem použil k silážování mladého tritikále a kukuřičné siláže. U obou byl výsledek a průběh fermentace vynikající a velmi rychlý. Krmivo se v obou případech vyznačovalo nízkým pH pod 4 a obecně dobrými nutričními parametry, dobytku to chutnalo. Doporučuji všem, kdo chtějí kvalitní krmivo za krátký čas.“

Pavel Václav Chrtek
Agrochov Stará Paka
https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/08/telatko-reference-scaled-1-640x640.jpg

Menší úhyn telat

„Měl jsem přetrvávající potíže s průjmy u telat. V trusu měla nestrávené zbytky potravy, byla často nemocná a zaznamenal jsem i vyšší úhyn. Po pravidelném podávání probiotik LAIVEN Fauna se tento problém víceméně eliminoval, telata jsou zdravější a procento úhynů se stabilizovalo.“

Jaroslav Vojtuš

Agroklas Staré Sedliště

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/kvetiny.jpg

Více květů

“Přípravek LAIVEN Flora používám na begonie, surfinie, brachycome a muškáty. Na rostlinách byl již po několika týdnech po první aplikaci vidět rozdíl v pevnosti stonků i listů a hustotě rozvětvování. Dříve nakvétaly a tvořily více květů.”

Martin Kratěna

Obchod Pro Radost, Nové Město nad Metují

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/zd-brezina-nad-jizerou_v2.jpg

Silnější kořeny

„Probiotika Flora jsme aplikovali na sóju setou pro podporu růstu a zvýšení výnosu. Přesto, že nepanovaly úplně příznivé podmínky, rostliny si vytvořily kvalitní kořenový systém. To zajistilo i pěkný výnos 2,7 t/ha. Kořeny byly krásně rozvětvené a bohaté na kořenové vlásnění. S tím je spojeno vyšší množství dusíkatých bakterii a celkové zúrodnění pole. Přípravek mohu doručit nejen na sóju.“

Václav Svoboda

ZD Březina nad Jizerou

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/okurky.jpg

Větší úroda

„Na zeleninu (brambory, cibule, dýně, okurky a lilek) jsem na doporučení použil přípravek LAIVEN Flora. Rozdíl jsem pozoroval už po několika týdnech. Rostliny lépe prospívaly a celkově byly zdravější. Úroda byla nad očekávání dobrá. S přípravkem jsem spokojen a vzhledem k jeho ekologické povaze ho doporučuji všem, kteří chtějí kvalitní úrodu zeleniny bez chemických látek.“

Rudolf Starý

Strudo Libořice

https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/EUROFARMS-AGRO-B_v2.jpg

Vynikající fermentace

“Faunu silage jsem vyzkoušet na jetelotravní směsi, abych se přesvědčil, zda lze zlepšit kvalitu siláže i u hůře silážovatelných materiálů. Byl jsem mile překvapen nízkým procentem proteolýzy i nízkou kyselostí výsledné siláže. Výsledné parametry a kvalitu hodnotím jako velmi dobré. Fauna silage od LAIVEN se osvědčila. Mohu doporučit pro kvalitní siláž s nízkou kyselostí.”

Ing. Rudolf Tábor

EUROFARMS AGRO-B s.r.o.

Chcete více informací nebo nezávaznou konzultaci?Napište nám
nebo zavolejte

Rádi vám poskytneme více informací o našich produktech nebo nezávaznou konzultaci. Pokoušíme se propojit tradiční zemědělskou výrobu s ekologickými postupy, tak aby vznikl efektivní, funkční a udržitelný celek. Poskytneme vám poradenství v oblasti nakládání s vedlejšími produkty výroby a organickými odpady, v otázkách technologie silážování i v oboru péče o půdu.

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/kontaktujte-nas-22.png

  Jsme
  partnery

  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/07/biocont.png
  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/laiven_logo_komplet-38.png
  https://laiven.org/wp-content/uploads/2020/06/laiven_logo_komplet-38.png

  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Newsletter

  Slevové kupóny i bonusové materiály jako první a zdarma? To chci!